Analýza 17. listopadu (autor Miroslav Dolejší)

Tohle by Vás mohlo zajímat, ačkoli Vám 17. listopad už nic neříká. Text je totiž stále aktuální. Dolejší ho napsal před rokem 1990, ale předpovídá i budoucí dění až do současnosti. V analýze jsou jmenovány osoby, které se vyskytují v politice dodnes a můžete si sami udělat obrázek o jejich zajímavé kariéře. Jak to bylo doopravdy?

Analýza 17. listopadu
Kdo byl Miroslav Dolejší?

Také článek Jana Kellera nahrává Dolejšího analýze. Podle něj Václav Havel se o svém budoucím prezidentství musel dozvědět mnohem dříve, než sám přiznal.

Záhady naší doby, anebo jak Západ podrazil Václava Havla

Podobného ražení je článek Štěpána Kotrby, který si také všímá Václava Havla a jeho rozporů v myšlení a jednání. Opět nahrává Dolejšího analýze.

Proč byly postoje Václava Havla kýčem

A nakonec Oskar Krejčí, rovněž v Blistech, zveřejnil fotodokumentaci, kterak probíhalo přebírání polistopadové moci. Srovnejte s Dolejšího analýzou...

Sametová revoluce: poznámky k chronologii předání moci

20 let po převratu 1989 (autora neznám)

Článek mi původně přišel emailem. Ačkoli zcela opomíjí zlepšení, ke kterým od revoluce došlo (zejména v oblasti ekologie), jde o stručné a jasné shrnutí. Článek se vyskytuje na několika místech na internetu, například zde:

Život po 20 letech kapitalismu

Veřejný dluh

V roce 1989 dluh veřejných financí nebyl. Zato existoval státní majetek v obrovské výši. Tento majetek později stihli politici skoro celý pod cenou rozprodat. Hnáni ideologií, že jedině privátní je správné, v současnosti nemá stát jiné příjmy než z daní. Musí si půjčovat. A dluh roste...

www.verejnydluh.cz
blog Josefa Novotného - Lžeme sobě i Evropské komisi